Bakır sülfat: Bakır sülfatın diğer adı küprik sülfat olarak bilinir. Kimyasal formülü cuso4 ifade edilen bir bileşiktir.
Tuzun hidrasyon derecelerine bağlı olmasına göre bir dizi bileşikleri mevcuttur. Susuz şekilde açık yeşil ya da griye benzeyen bir toz
olmasına rağmen en çok bilinen Pentahidrat formu parlak mavi renktir. Çok az miktardaki Pentahidrat çevreye oldukça fazla zarar
verebilir. Cildi ve gözleri tahriş edebilir. Yutulduğunda ise boğaz tahrişine yol açar. Bakır sülfat oktahedral moleküler, geometri ve
paramanyetik özelliğe sahiptir. Ekzotermik olarak suda çözümlenmeleri (cu(h2o)6) kompleksini oluşturur.
Bakır sülfat kimyasal anlamda göz taşı ya da mavi vitri yol olarak da bilinir.

Bakır Sülfat hangi sektörlerde kullanılır?
Sanat
Dekorasyon ve İnşaat
Bakır Ürünlerin Üretimi
Boya Üretimi