MagnezyumOksit (MgO) 

 • Yüksek kaliteli doğal manyezitin kalisnasyonu ile üretilir.
 • Ağır metal ve (dioksin) toksik madde içermez.
 • Yüksek reaktiviteye sahiptir.

Uygulama Alanları:

 • Gübre  endüstrisi
 • Hayvan yemi endüstrisi
 • İzolasyon malzemelerinde
 • Atıksu arıtma sistemlerinde
 • Kimya endüstrisinde
 • Kağıt endüstrisinde
 • Elektrik izolasyonunda
 • Suni ipek endüstrisinde

Ek bilgi

Ağırlık

1 Kilogram, 5 Kilogram, 25 Kilogram