Parox Cam Çİzik Giderme Tozu Nadir Toprak Elementleri Olarak Da Bilinen Elementler Grubunda Olan Seryum Oksit,
Doğada Farklı Şekillerde Bulunur. Ticari AÇIdan En ÖNemli İkisi, Kompleks Bir Florokarbonat Olan Bastanit Ve Fosfat Olan Monazittir.
Parlatma Tozunu ÜRetmek İÇİn Seryum Oksitin Yaklaşık %80’İ Ve Diğer Nadir Toprak Elementlerinin %20’Si Kullanılır. Parlatma
Tozu Cama Uygulandığında, Yüzeyle Reaksiyona Girerek Camdan Daha Yumuşak Bir Kompleks Seryum-Oksijen-Silikon Bileşiği Oluşturur.
Bu Daha Yumuşak Olan Yüzey Katmanı Daha Sonra Son Parlatılmış Yüzeyin Üretilmesi İçin Daha Kolay Uygulanabilir.